0938 279 155
125/40 Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
info@diaocthinhvuong.vn

Văn Bản Pháp Luật

Luật Nhà ở 2014
01/08/2019

Luật Nhà ở 2014

Luật Nhà ở 2014 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014 và chính thức có hiệu lực vào ngày 01/07/2015, bao gồm 13 chương và 183 điều quy định về sở hữu, phát triển, quản...
Đọc thêm
Scroll to Top