0938 279 155
SAV3-02-07 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM
info@diaocthinhvuong.vn

Quận 10

Quận 10 là một quận nằm ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Được thành lập năm 1969, đây là quận có nhiều địa điểm tham quan, di tích lịch sử, văn hoá, tôn giáo... nổi tiếng.

0938 279 155

Trở lên trên