0938 279 155
SAV3-02-07 The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM
info@diaocthinhvuong.vn

Nghỉ dưỡng

Bất động sản nghỉ dưỡng được coi như là căn nhà thứ hai (second home), là loại hình bất động sản được sử dụng với mục đích chính là nghỉ dưỡng.

0938 279 155

Trở lên trên