Download miễn phí file bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam mới nhất (giai đoạn 2021-2030) bao gồm địa giới hành chính Thành phố Phủ Lý; Thị xã Duy Tiên và 4 huyện: Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm.

Tổng quan sơ bộ về tỉnh Hà Nam

Hà Nam là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam.

Năm 2020, Hà Nam là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 45 về số dân, xếp thứ 44 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 23 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ sáu về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 808.200 người dân, GRDP đạt 44.613 tỉ Đồng (tương ứng với 1,9376 tỉ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng (tương ứng với 2.397 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,02%,Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nam đạt 10,82%, đứng thứ 3 trong khu vực đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 12 toàn quốc.

Hà Nam là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, nằm trong vùng thủ đô, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp thủ đô Hà Nội
 • Phía đông giáp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
 • Phía nam giáp tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình
 • Phía tây giáp tỉnh Hòa Bình.

Các điểm cực của tỉnh Hà Nam:

 • Điểm cực Bắc tại: thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên
 • Điểm cực Đông tại: thôn Tảo Môn, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân
 • Điểm cực Nam tại: thôn Đoan Vỹ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm
 • Điểm cực Tây tại: vùng núi khu trại giam Ba Sao, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

(Nguồn: Wikipedia.org)

File Download bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Nam [PDF/CAD]

Thực hiện quy trình thẩm định quy hoạch tỉnh theo quy định tại Luật Quy hoạch 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Ngày 14/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) đã tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch. Tại Hội nghị, Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam đã được các thành viên Hội đồng thẩm định thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Báo cáo số 2976b/BC-HĐTĐ ngày 18/4/2023 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh).

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 2976b/BC-HĐTĐ ngày 18/4/2023 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh; ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, uỷ viên phản biện, Uỷ ban nhân tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam (Cơ quan lập Quy hoạch tỉnh) đã chủ trì, phối hợp cùng đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030 và kính trình trình Hội đồng thẩm định xem xét, rà soát theo quy định.

Thành phần hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh xem xét, rà soát Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, như sau:

(1) Báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia, nhà khoa học đối với Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh;

(2) Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(3) Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(4) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(5)  Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh;

(6) Hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở về dữ liệu quy hoạch tỉnh.

 1. Bản đồ vị trí và các mối quan hệ của tỉnh Hà Nam
 2. Bản đồ hiện trạng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2020
 3. Bản đồ hiện trạng phát triển dịch vụ tỉnh Hà Nam năm 2020
 4. Bản đồ hiện trạng phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam năm 2020
 5. Bản đồ hiện trạng phát triển giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp, an sinh xã hội tỉnh Hà Nam năm 2020
 6. Bản đồ hiện trạng phát triển y tế, khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam năm 2020
 7. Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Hà Nam năm 2020
 8. Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Hà Nam năm 2020
 9. Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt; xử lý chất thải rắn và nghĩa trang tỉnh Hà Nam năm 2020
 10. Bản đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cấp điện tỉnh Hà Nam năm 2020
 11. Bản đồ hiện trạng phát triển thông tin và truyền thông tỉnh; hạ tầng viễn thông tỉnh Hà Nam năm 2020
 12. Bản đồ hiện trạng bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hà Nam năm 2020
 13. Bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên tỉnh Hà Nam năm 2020
 14. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hà Nam năm 2020
 15. Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng tỉnh Hà Nam năm 2020
 16. Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 17. Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 18. Bản đồ phương án phát triển dịch vụ tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 19. Bản đồ phương án phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 20. Bản đồ phương án phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, an sinh xã hội tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 21. Bản đồ phương án phát triển y tế, khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 22. Bản đồ phương án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 23. Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 24. Bản đồ phương án phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt; xử lý chất thải rắn và nghĩa trang tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 25. Bản đồ phương án phát triển mạng lưới cấp điện tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 26. Bản đồ phương án phát triển thông tin và truyền thông; hạ tầng viễn thông tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 27. Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 28. Bản đồ phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 29. Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 30. Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng huyện tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 31. Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

File tải bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Nam thường là file với định dạng PDF, DGN, DWG,… nên muốn đọc được những file này cần có các phần mềm chuyên dụng như Foxit PDF Reader, Adobe Acrobat, Auto CAD, Microstation,… Những phần mềm này các bạn có thể tìm trên mạng rồi download về cài đặt và sử dụng.

Bản đồ phương án QHSDĐ tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Bản đồ phương án QHSDĐ tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

LẤY MẬT KHẨU DOWNLOAD

==> Xem giải nghĩa ký hiệu các loại đất trên bản đồ TẠI ĐÂY

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦA TỈNH HÀ NAM

Thành phố Phủ LýThị xã Duy TiênHuyện Bình LụcHuyện Kim Bảng
Huyện Lý NhânHuyện Thanh Liêm

Lưu ý: Các file bản đồ quy hoạch tỉnh Hà Nam đều là FILE GỐC 100% chưa qua chỉnh sửa hay thay đổi bất cứ thông tin gì, được tải về từ website của sở tài nguyên môi trường quận, thành phố. Chúng tôi chỉ re-upload các file này và chia sẻ đến bạn. Chúng tôi luôn nỗ lực để cập nhật những file quy hoạch mới nhất, nhưng vẫn có một số địa phương chưa có hoặc chưa cập nhật file mới nhất, nên chúng tôi chỉ chia sẻ những file gần đây nhất.

XEM THÊM BẢN ĐỒ QUY HOẠCH 63 TỈNH, THÀNH VIỆT NAM

1. Điện Biên2. Hòa Bình3. Lai Châu4. Lào Cai
5. Sơn La6. Yên Bái7. Bắc Giang8. Bắc Kạn
9. Cao Bằng10. Hà Giang11. Lạng Sơn12. Phú Thọ
13. Quảng Ninh14. Thái Nguyên15. Tuyên Quang16. Bắc Ninh
17. Hà Nam18. Thành phố Hà Nội19. Hải Dương20. Thành phố Hải Phòng
21. Hưng Yên22. Nam Định23. Ninh Bình24. Thái Bình
25. Vĩnh Phúc26. Hà Tĩnh27. Nghệ An28. Quảng Bình
29. Quảng Trị30. Thanh Hóa31. Thừa Thiên Huế32. Bình Định
33. Bình Thuận34. Thành phố Đà Nẵng35. Khánh Hòa36. Ninh Thuận
37. Phú Yên38. Quảng Nam39. Quảng Ngãi40. Đắk Lắk
41. Đắk Nông42. Gia Lai43. Kon Tum44. Lâm Đồng
45. Bà Rịa- Vũng Tàu46. Bình Dương57. Bình Phước48. Đồng Nai
49. Thành phố Hồ Chí Minh50. Tây Ninh51. An Giang52. Bạc Liêu
53. Bến Tre54. Cà Mau55. Thành phố Cần Thơ56. Đồng Tháp
57. Hậu Giang58. Kiên Giang59. Long An60. Sóc Trăng
61. Tiền Giang62. Trà Vinh63. Vĩnh Long

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)