Tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 4 thành phố, 2 thị xã và 7 huyện với 177 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 72 phường, 7 thị trấn và 98 xã. Quảng Ninh là tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất Việt Nam

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ninh
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Hạ Long193Phường Hà Khánh06649Phường
2Thành phố Hạ Long193Phường Hà Phong06652Phường
3Thành phố Hạ Long193Phường Hà Khẩu06655Phường
4Thành phố Hạ Long193Phường Cao Xanh06658Phường
5Thành phố Hạ Long193Phường Giếng Đáy06661Phường
6Thành phố Hạ Long193Phường Hà Tu06664Phường
7Thành phố Hạ Long193Phường Hà Trung06667Phường
8Thành phố Hạ Long193Phường Hà Lầm06670Phường
9Thành phố Hạ Long193Phường Bãi Cháy06673Phường
10Thành phố Hạ Long193Phường Cao Thắng06676Phường
11Thành phố Hạ Long193Phường Hùng Thắng06679Phường
12Thành phố Hạ Long193Phường Yết Kiêu06682Phường
13Thành phố Hạ Long193Phường Trần Hưng Đạo06685Phường
14Thành phố Hạ Long193Phường Hồng Hải06688Phường
15Thành phố Hạ Long193Phường Hồng Gai06691Phường
16Thành phố Hạ Long193Phường Bạch Đằng06694Phường
17Thành phố Hạ Long193Phường Hồng Hà06697Phường
18Thành phố Hạ Long193Phường Tuần Châu06700Phường
19Thành phố Hạ Long193Phường Việt Hưng06703Phường
20Thành phố Hạ Long193Phường Đại Yên06706Phường
21Thành phố Hạ Long193Phường Hoành Bồ07030Phường
22Thành phố Hạ Long193Xã Kỳ Thượng07033
23Thành phố Hạ Long193Xã Đồng Sơn07036
24Thành phố Hạ Long193Xã Tân Dân07039
25Thành phố Hạ Long193Xã Đồng Lâm07042
26Thành phố Hạ Long193Xã Hòa Bình07045
27Thành phố Hạ Long193Xã Vũ Oai07048
28Thành phố Hạ Long193Xã Dân Chủ07051
29Thành phố Hạ Long193Xã Quảng La07054
30Thành phố Hạ Long193Xã Bằng Cả07057
31Thành phố Hạ Long193Xã Thống Nhất07060
32Thành phố Hạ Long193Xã Sơn Dương07063
33Thành phố Hạ Long193Xã Lê Lợi07066
34Thành phố Móng Cái194Phường Ka Long06709Phường
35Thành phố Móng Cái194Phường Trần Phú06712Phường
36Thành phố Móng Cái194Phường Ninh Dương06715Phường
37Thành phố Móng Cái194Phường Hoà Lạc06718Phường
38Thành phố Móng Cái194Phường Trà Cổ06721Phường
39Thành phố Móng Cái194Xã Hải Sơn06724
40Thành phố Móng Cái194Xã Bắc Sơn06727
41Thành phố Móng Cái194Xã Hải Đông06730
42Thành phố Móng Cái194Xã Hải Tiến06733
43Thành phố Móng Cái194Phường Hải Yên06736Phường
44Thành phố Móng Cái194Xã Quảng Nghĩa06739
45Thành phố Móng Cái194Phường Hải Hoà06742Phường
46Thành phố Móng Cái194Xã Hải Xuân06745
47Thành phố Móng Cái194Xã Vạn Ninh06748
48Thành phố Móng Cái194Phường Bình Ngọc06751Phường
49Thành phố Móng Cái194Xã Vĩnh Trung06754
50Thành phố Móng Cái194Xã Vĩnh Thực06757
51Thành phố Cẩm Phả195Phường Mông Dương06760Phường
52Thành phố Cẩm Phả195Phường Cửa Ông06763Phường
53Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Sơn06766Phường
54Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Đông06769Phường
55Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Phú06772Phường
56Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Tây06775Phường
57Thành phố Cẩm Phả195Phường Quang Hanh06778Phường
58Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Thịnh06781Phường
59Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Thủy06784Phường
60Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Thạch06787Phường
61Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Thành06790Phường
62Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Trung06793Phường
63Thành phố Cẩm Phả195Phường Cẩm Bình06796Phường
64Thành phố Cẩm Phả195Xã Cộng Hòa06799
65Thành phố Cẩm Phả195Xã Cẩm Hải06802
66Thành phố Cẩm Phả195Xã Dương Huy06805
67Thành phố Uông Bí196Phường Vàng Danh06808Phường
68Thành phố Uông Bí196Phường Thanh Sơn06811Phường
69Thành phố Uông Bí196Phường Bắc Sơn06814Phường
70Thành phố Uông Bí196Phường Quang Trung06817Phường
71Thành phố Uông Bí196Phường Trưng Vương06820Phường
72Thành phố Uông Bí196Phường Nam Khê06823Phường
73Thành phố Uông Bí196Phường Yên Thanh06826Phường
74Thành phố Uông Bí196Xã Thượng Yên Công06829
75Thành phố Uông Bí196Phường Phương Đông06832Phường
76Thành phố Uông Bí196Phường Phương Nam06835Phường
77Huyện Bình Liêu198Thị trấn Bình Liêu06838Thị trấn
78Huyện Bình Liêu198Xã Hoành Mô06841
79Huyện Bình Liêu198Xã Đồng Tâm06844
80Huyện Bình Liêu198Xã Đồng Văn06847
81Huyện Bình Liêu198Xã Vô Ngại06853
82Huyện Bình Liêu198Xã Lục Hồn06856
83Huyện Bình Liêu198Xã Húc Động06859
84Huyện Tiên Yên199Thị trấn Tiên Yên06862Thị trấn
85Huyện Tiên Yên199Xã Hà Lâu06865
86Huyện Tiên Yên199Xã Đại Dực06868
87Huyện Tiên Yên199Xã Phong Dụ06871
88Huyện Tiên Yên199Xã Điền Xá06874
89Huyện Tiên Yên199Xã Đông Ngũ06877
90Huyện Tiên Yên199Xã Yên Than06880
91Huyện Tiên Yên199Xã Đông Hải06883
92Huyện Tiên Yên199Xã Hải Lạng06886
93Huyện Tiên Yên199Xã Tiên Lãng06889
94Huyện Tiên Yên199Xã Đồng Rui06892
95Huyện Đầm Hà200Thị trấn Đầm Hà06895Thị trấn
96Huyện Đầm Hà200Xã Quảng Lâm06898
97Huyện Đầm Hà200Xã Quảng An06901
98Huyện Đầm Hà200Xã Tân Bình06904
99Huyện Đầm Hà200Xã Dực Yên06910
100Huyện Đầm Hà200Xã Quảng Tân06913
101Huyện Đầm Hà200Xã Đầm Hà06916
102Huyện Đầm Hà200Xã Tân Lập06917
103Huyện Đầm Hà200Xã Đại Bình06919
104Huyện Hải Hà201Thị trấn Quảng Hà06922Thị trấn
105Huyện Hải Hà201Xã Quảng Đức06925
106Huyện Hải Hà201Xã Quảng Sơn06928
107Huyện Hải Hà201Xã Quảng Thành06931
108Huyện Hải Hà201Xã Quảng Thịnh06937
109Huyện Hải Hà201Xã Quảng Minh06940
110Huyện Hải Hà201Xã Quảng Chính06943
111Huyện Hải Hà201Xã Quảng Long06946
112Huyện Hải Hà201Xã Đường Hoa06949
113Huyện Hải Hà201Xã Quảng Phong06952
114Huyện Hải Hà201Xã Cái Chiên06967
115Huyện Ba Chẽ202Thị trấn Ba Chẽ06970Thị trấn
116Huyện Ba Chẽ202Xã Thanh Sơn06973
117Huyện Ba Chẽ202Xã Thanh Lâm06976
118Huyện Ba Chẽ202Xã Đạp Thanh06979
119Huyện Ba Chẽ202Xã Nam Sơn06982
120Huyện Ba Chẽ202Xã Lương Mông06985
121Huyện Ba Chẽ202Xã Đồn Đạc06988
122Huyện Ba Chẽ202Xã Minh Cầm06991
123Huyện Vân Đồn203Thị trấn Cái Rồng06994Thị trấn
124Huyện Vân Đồn203Xã Đài Xuyên06997
125Huyện Vân Đồn203Xã Bình Dân07000
126Huyện Vân Đồn203Xã Vạn Yên07003
127Huyện Vân Đồn203Xã Minh Châu07006
128Huyện Vân Đồn203Xã Đoàn Kết07009
129Huyện Vân Đồn203Xã Hạ Long07012
130Huyện Vân Đồn203Xã Đông Xá07015
131Huyện Vân Đồn203Xã Bản Sen07018
132Huyện Vân Đồn203Xã Thắng Lợi07021
133Huyện Vân Đồn203Xã Quan Lạn07024
134Huyện Vân Đồn203Xã Ngọc Vừng07027
135Thị xã Đông Triều205Phường Mạo Khê07069Phường
136Thị xã Đông Triều205Phường Đông Triều07072Phường
137Thị xã Đông Triều205Xã An Sinh07075
138Thị xã Đông Triều205Xã Tràng Lương07078
139Thị xã Đông Triều205Xã Bình Khê07081
140Thị xã Đông Triều205Xã Việt Dân07084
141Thị xã Đông Triều205Xã Tân Việt07087
142Thị xã Đông Triều205Xã Bình Dương07090
143Thị xã Đông Triều205Phường Đức Chính07093Phường
144Thị xã Đông Triều205Phường Tràng An07096Phường
145Thị xã Đông Triều205Xã Nguyễn Huệ07099
146Thị xã Đông Triều205Xã Thủy An07102
147Thị xã Đông Triều205Phường Xuân Sơn07105Phường
148Thị xã Đông Triều205Xã Hồng Thái Tây07108
149Thị xã Đông Triều205Xã Hồng Thái Đông07111
150Thị xã Đông Triều205Phường Hoàng Quế07114Phường
151Thị xã Đông Triều205Phường Yên Thọ07117Phường
152Thị xã Đông Triều205Phường Hồng Phong07120Phường
153Thị xã Đông Triều205Phường Kim Sơn07123Phường
154Thị xã Đông Triều205Phường Hưng Đạo07126Phường
155Thị xã Đông Triều205Xã Yên Đức07129
156Thị xã Quảng Yên206Phường Quảng Yên07132Phường
157Thị xã Quảng Yên206Phường Đông Mai07135Phường
158Thị xã Quảng Yên206Phường Minh Thành07138Phường
159Thị xã Quảng Yên206Xã Sông Khoai07144
160Thị xã Quảng Yên206Xã Hiệp Hòa07147
161Thị xã Quảng Yên206Phường Cộng Hòa07150Phường
162Thị xã Quảng Yên206Xã Tiền An07153
163Thị xã Quảng Yên206Xã Hoàng Tân07156
164Thị xã Quảng Yên206Phường Tân An07159Phường
165Thị xã Quảng Yên206Phường Yên Giang07162Phường
166Thị xã Quảng Yên206Phường Nam Hoà07165Phường
167Thị xã Quảng Yên206Phường Hà An07168Phường
168Thị xã Quảng Yên206Xã Cẩm La07171
169Thị xã Quảng Yên206Phường Phong Hải07174Phường
170Thị xã Quảng Yên206Phường Yên Hải07177Phường
171Thị xã Quảng Yên206Xã Liên Hòa07180
172Thị xã Quảng Yên206Phường Phong Cốc07183Phường
173Thị xã Quảng Yên206Xã Liên Vị07186
174Thị xã Quảng Yên206Xã Tiền Phong07189
175Huyện Cô Tô207Thị trấn Cô Tô07192Thị trấn
176Huyện Cô Tô207Xã Đồng Tiến07195
177Huyện Cô Tô207Xã Thanh Lân07198

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

Cho điểm vì bài viết hữu ích