Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố, 2 thị xã và 14 huyện, với 220 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 24 phường, 14 thị trấn và 182 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Gia Lai
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Pleiku622Phường Yên Đỗ23557Phường
2Thành phố Pleiku622Phường Diên Hồng23560Phường
3Thành phố Pleiku622Phường Ia Kring23563Phường
4Thành phố Pleiku622Phường Hội Thương23566Phường
5Thành phố Pleiku622Phường Hội Phú23569Phường
6Thành phố Pleiku622Phường Phù Đổng23570Phường
7Thành phố Pleiku622Phường Hoa Lư23572Phường
8Thành phố Pleiku622Phường Tây Sơn23575Phường
9Thành phố Pleiku622Phường Thống Nhất23578Phường
10Thành phố Pleiku622Phường Đống Đa23579Phường
11Thành phố Pleiku622Phường Trà Bá23581Phường
12Thành phố Pleiku622Phường Thắng Lợi23582Phường
13Thành phố Pleiku622Phường Yên Thế23584Phường
14Thành phố Pleiku622Phường Chi Lăng23586Phường
15Thành phố Pleiku622Xã Biển Hồ23590
16Thành phố Pleiku622Xã Tân Sơn23593
17Thành phố Pleiku622Xã Trà Đa23596
18Thành phố Pleiku622Xã Chư Á23599
19Thành phố Pleiku622Xã An Phú23602
20Thành phố Pleiku622Xã Diên Phú23605
21Thành phố Pleiku622Xã Ia Kênh23608
22Thành phố Pleiku622Xã Gào23611
23Thị xã An Khê623Phường An Bình23614Phường
24Thị xã An Khê623Phường Tây Sơn23617Phường
25Thị xã An Khê623Phường An Phú23620Phường
26Thị xã An Khê623Phường An Tân23623Phường
27Thị xã An Khê623Xã Tú An23626
28Thị xã An Khê623Xã Xuân An23627
29Thị xã An Khê623Xã Cửu An23629
30Thị xã An Khê623Phường An Phước23630Phường
31Thị xã An Khê623Xã Song An23632
32Thị xã An Khê623Phường Ngô Mây23633Phường
33Thị xã An Khê623Xã Thành An23635
34Thị xã Ayun Pa624Phường Cheo Reo24041Phường
35Thị xã Ayun Pa624Phường Hòa Bình24042Phường
36Thị xã Ayun Pa624Phường Đoàn Kết24044Phường
37Thị xã Ayun Pa624Phường Sông Bờ24045Phường
38Thị xã Ayun Pa624Xã Ia RBol24064
39Thị xã Ayun Pa624Xã Chư Băh24065
40Thị xã Ayun Pa624Xã Ia RTô24070
41Thị xã Ayun Pa624Xã Ia Sao24073
42Huyện KBang625Thị trấn KBang23638Thị trấn
43Huyện KBang625Xã Kon Pne23641
44Huyện KBang625Xã Đăk Roong23644
45Huyện KBang625Xã Sơn Lang23647
46Huyện KBang625Xã KRong23650
47Huyện KBang625Xã Sơ Pai23653
48Huyện KBang625Xã Lơ Ku23656
49Huyện KBang625Xã Đông23659
50Huyện KBang625Xã Đak SMar23660
51Huyện KBang625Xã Nghĩa An23662
52Huyện KBang625Xã Tơ Tung23665
53Huyện KBang625Xã Kông Lơng Khơng23668
54Huyện KBang625Xã Kông Pla23671
55Huyện KBang625Xã Đăk HLơ23674
56Huyện Đăk Đoa626Thị trấn Đăk Đoa23677Thị trấn
57Huyện Đăk Đoa626Xã Hà Đông23680
58Huyện Đăk Đoa626Xã Đăk Sơmei23683
59Huyện Đăk Đoa626Xã Đăk Krong23684
60Huyện Đăk Đoa626Xã Hải Yang23686
61Huyện Đăk Đoa626Xã Kon Gang23689
62Huyện Đăk Đoa626Xã Hà Bầu23692
63Huyện Đăk Đoa626Xã Nam Yang23695
64Huyện Đăk Đoa626Xã K' Dang23698
65Huyện Đăk Đoa626Xã H' Neng23701
66Huyện Đăk Đoa626Xã Tân Bình23704
67Huyện Đăk Đoa626Xã Glar23707
68Huyện Đăk Đoa626Xã A Dơk23710
69Huyện Đăk Đoa626Xã Trang23713
70Huyện Đăk Đoa626Xã HNol23714
71Huyện Đăk Đoa626Xã Ia Pết23716
72Huyện Đăk Đoa626Xã Ia Băng23719
73Huyện Chư Păh627Thị trấn Phú Hòa23722Thị trấn
74Huyện Chư Păh627Xã Hà Tây23725
75Huyện Chư Păh627Xã Ia Khươl23728
76Huyện Chư Păh627Xã Ia Phí23731
77Huyện Chư Păh627Thị trấn Ia Ly23734Thị trấn
78Huyện Chư Păh627Xã Ia Mơ Nông23737
79Huyện Chư Păh627Xã Ia Kreng23738
80Huyện Chư Păh627Xã Đăk Tơ Ver23740
81Huyện Chư Păh627Xã Hòa Phú23743
82Huyện Chư Păh627Xã Chư Đăng Ya23746
83Huyện Chư Păh627Xã Ia Ka23749
84Huyện Chư Păh627Xã Ia Nhin23752
85Huyện Chư Păh627Xã Nghĩa Hòa23755
86Huyện Chư Păh627Xã Nghĩa Hưng23761
87Huyện Ia Grai628Thị trấn Ia Kha23764Thị trấn
88Huyện Ia Grai628Xã Ia Sao23767
89Huyện Ia Grai628Xã Ia Yok23768
90Huyện Ia Grai628Xã Ia Hrung23770
91Huyện Ia Grai628Xã Ia Bă23771
92Huyện Ia Grai628Xã Ia Khai23773
93Huyện Ia Grai628Xã Ia KRai23776
94Huyện Ia Grai628Xã Ia Grăng23778
95Huyện Ia Grai628Xã Ia Tô23779
96Huyện Ia Grai628Xã Ia O23782
97Huyện Ia Grai628Xã Ia Dêr23785
98Huyện Ia Grai628Xã Ia Chia23788
99Huyện Ia Grai628Xã Ia Pếch23791
100Huyện Mang Yang629Thị trấn Kon Dơng23794Thị trấn
101Huyện Mang Yang629Xã Ayun23797
102Huyện Mang Yang629Xã Đak Jơ Ta23798
103Huyện Mang Yang629Xã Đak Ta Ley23799
104Huyện Mang Yang629Xã Hra23800
105Huyện Mang Yang629Xã Đăk Yă23803
106Huyện Mang Yang629Xã Đăk Djrăng23806
107Huyện Mang Yang629Xã Lơ Pang23809
108Huyện Mang Yang629Xã Kon Thụp23812
109Huyện Mang Yang629Xã Đê Ar23815
110Huyện Mang Yang629Xã Kon Chiêng23818
111Huyện Mang Yang629Xã Đăk Trôi23821
112Huyện Kông Chro630Thị trấn Kông Chro23824Thị trấn
113Huyện Kông Chro630Xã Chư Krêy23827
114Huyện Kông Chro630Xã An Trung23830
115Huyện Kông Chro630Xã Kông Yang23833
116Huyện Kông Chro630Xã Đăk Tơ Pang23836
117Huyện Kông Chro630Xã SRó23839
118Huyện Kông Chro630Xã Đắk Kơ Ning23840
119Huyện Kông Chro630Xã Đăk Song23842
120Huyện Kông Chro630Xã Đăk Pling23843
121Huyện Kông Chro630Xã Yang Trung23845
122Huyện Kông Chro630Xã Đăk Pơ Pho23846
123Huyện Kông Chro630Xã Ya Ma23848
124Huyện Kông Chro630Xã Chơ Long23851
125Huyện Kông Chro630Xã Yang Nam23854
126Huyện Đức Cơ631Thị trấn Chư Ty23857Thị trấn
127Huyện Đức Cơ631Xã Ia Dơk23860
128Huyện Đức Cơ631Xã Ia Krêl23863
129Huyện Đức Cơ631Xã Ia Din23866
130Huyện Đức Cơ631Xã Ia Kla23869
131Huyện Đức Cơ631Xã Ia Dom23872
132Huyện Đức Cơ631Xã Ia Lang23875
133Huyện Đức Cơ631Xã Ia Kriêng23878
134Huyện Đức Cơ631Xã Ia Pnôn23881
135Huyện Đức Cơ631Xã Ia Nan23884
136Huyện Chư Prông632Thị trấn Chư Prông23887Thị trấn
137Huyện Chư Prông632Xã Ia Kly23888
138Huyện Chư Prông632Xã Bình Giáo23890
139Huyện Chư Prông632Xã Ia Drăng23893
140Huyện Chư Prông632Xã Thăng Hưng23896
141Huyện Chư Prông632Xã Bàu Cạn23899
142Huyện Chư Prông632Xã Ia Phìn23902
143Huyện Chư Prông632Xã Ia Băng23905
144Huyện Chư Prông632Xã Ia Tôr23908
145Huyện Chư Prông632Xã Ia Boòng23911
146Huyện Chư Prông632Xã Ia O23914
147Huyện Chư Prông632Xã Ia Púch23917
148Huyện Chư Prông632Xã Ia Me23920
149Huyện Chư Prông632Xã Ia Vê23923
150Huyện Chư Prông632Xã Ia Bang23924
151Huyện Chư Prông632Xã Ia Pia23926
152Huyện Chư Prông632Xã Ia Ga23929
153Huyện Chư Prông632Xã Ia Lâu23932
154Huyện Chư Prông632Xã Ia Piơr23935
155Huyện Chư Prông632Xã Ia Mơ23938
156Huyện Chư Sê633Thị trấn Chư Sê23941Thị trấn
157Huyện Chư Sê633Xã Ia Tiêm23944
158Huyện Chư Sê633Xã Chư Pơng23945
159Huyện Chư Sê633Xã Bar Măih23946
160Huyện Chư Sê633Xã Bờ Ngoong23947
161Huyện Chư Sê633Xã Ia Glai23950
162Huyện Chư Sê633Xã AL Bá23953
163Huyện Chư Sê633Xã Kông HTok23954
164Huyện Chư Sê633Xã AYun23956
165Huyện Chư Sê633Xã Ia HLốp23959
166Huyện Chư Sê633Xã Ia Blang23962
167Huyện Chư Sê633Xã Dun23965
168Huyện Chư Sê633Xã Ia Pal23966
169Huyện Chư Sê633Xã H Bông23968
170Huyện Chư Sê633Xã Ia Ko23977
171Huyện Đăk Pơ634Xã Hà Tam23989
172Huyện Đăk Pơ634Xã An Thành23992
173Huyện Đăk Pơ634Thị trấn Đak Pơ23995Thị trấn
174Huyện Đăk Pơ634Xã Yang Bắc23998
175Huyện Đăk Pơ634Xã Cư An24001
176Huyện Đăk Pơ634Xã Tân An24004
177Huyện Đăk Pơ634Xã Phú An24007
178Huyện Đăk Pơ634Xã Ya Hội24010
179Huyện Ia Pa635Xã Pờ Tó24013
180Huyện Ia Pa635Xã Chư Răng24016
181Huyện Ia Pa635Xã Ia KDăm24019
182Huyện Ia Pa635Xã Kim Tân24022
183Huyện Ia Pa635Xã Chư Mố24025
184Huyện Ia Pa635Xã Ia Tul24028
185Huyện Ia Pa635Xã Ia Ma Rơn24031
186Huyện Ia Pa635Xã Ia Broăi24034
187Huyện Ia Pa635Xã Ia Trok24037
188Huyện Krông Pa637Thị trấn Phú Túc24076Thị trấn
189Huyện Krông Pa637Xã Ia RSai24079
190Huyện Krông Pa637Xã Ia RSươm24082
191Huyện Krông Pa637Xã Chư Gu24085
192Huyện Krông Pa637Xã Đất Bằng24088
193Huyện Krông Pa637Xã Ia Mláh24091
194Huyện Krông Pa637Xã Chư Drăng24094
195Huyện Krông Pa637Xã Phú Cần24097
196Huyện Krông Pa637Xã Ia HDreh24100
197Huyện Krông Pa637Xã Ia RMok24103
198Huyện Krông Pa637Xã Chư Ngọc24106
199Huyện Krông Pa637Xã Uar24109
200Huyện Krông Pa637Xã Chư Rcăm24112
201Huyện Krông Pa637Xã Krông Năng24115
202Huyện Phú Thiện638Thị trấn Phú Thiện24043Thị trấn
203Huyện Phú Thiện638Xã Chư A Thai24046
204Huyện Phú Thiện638Xã Ayun Hạ24048
205Huyện Phú Thiện638Xã Ia Ake24049
206Huyện Phú Thiện638Xã Ia Sol24052
207Huyện Phú Thiện638Xã Ia Piar24055
208Huyện Phú Thiện638Xã Ia Peng24058
209Huyện Phú Thiện638Xã Chrôh Pơnan24060
210Huyện Phú Thiện638Xã Ia Hiao24061
211Huyện Phú Thiện638Xã Ia Yeng24067
212Huyện Chư Pưh639Thị trấn Nhơn Hoà23942Thị trấn
213Huyện Chư Pưh639Xã Ia Hrú23971
214Huyện Chư Pưh639Xã Ia Rong23972
215Huyện Chư Pưh639Xã Ia Dreng23974
216Huyện Chư Pưh639Xã Ia Hla23978
217Huyện Chư Pưh639Xã Chư Don23980
218Huyện Chư Pưh639Xã Ia Phang23983
219Huyện Chư Pưh639Xã Ia Le23986
220Huyện Chư Pưh639Xã Ia BLứ23987

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)