Tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 thành phố và 9 huyện với 143 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 9 thị trấn, 19 phường và 115 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Đồng Tháp
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Cao Lãnh866Phường 1129863Phường
2Thành phố Cao Lãnh866Phường 129866Phường
3Thành phố Cao Lãnh866Phường 229869Phường
4Thành phố Cao Lãnh866Phường 429872Phường
5Thành phố Cao Lãnh866Phường 329875Phường
6Thành phố Cao Lãnh866Phường 629878Phường
7Thành phố Cao Lãnh866Xã Mỹ Ngãi29881
8Thành phố Cao Lãnh866Xã Mỹ Tân29884
9Thành phố Cao Lãnh866Xã Mỹ Trà29887
10Thành phố Cao Lãnh866Phường Mỹ Phú29888Phường
11Thành phố Cao Lãnh866Xã Tân Thuận Tây29890
12Thành phố Cao Lãnh866Phường Hoà Thuận29892Phường
13Thành phố Cao Lãnh866Xã Hòa An29893
14Thành phố Cao Lãnh866Xã Tân Thuận Đông29896
15Thành phố Cao Lãnh866Xã Tịnh Thới29899
16Thành phố Sa Đéc867Phường 329902Phường
17Thành phố Sa Đéc867Phường 129905Phường
18Thành phố Sa Đéc867Phường 429908Phường
19Thành phố Sa Đéc867Phường 229911Phường
20Thành phố Sa Đéc867Xã Tân Khánh Đông29914
21Thành phố Sa Đéc867Phường Tân Quy Đông29917Phường
22Thành phố Sa Đéc867Phường An Hoà29919Phường
23Thành phố Sa Đéc867Xã Tân Quy Tây29920
24Thành phố Sa Đéc867Xã Tân Phú Đông29923
25Thành phố Hồng Ngự868Phường An Lộc29954Phường
26Thành phố Hồng Ngự868Phường An Thạnh29955Phường
27Thành phố Hồng Ngự868Xã Bình Thạnh29959
28Thành phố Hồng Ngự868Xã Tân Hội29965
29Thành phố Hồng Ngự868Phường An Lạc29978Phường
30Thành phố Hồng Ngự868Phường An Bình B29986Phường
31Thành phố Hồng Ngự868Phường An Bình A29989Phường
32Huyện Tân Hồng869Thị trấn Sa Rài29926Thị trấn
33Huyện Tân Hồng869Xã Tân Hộ Cơ29929
34Huyện Tân Hồng869Xã Thông Bình29932
35Huyện Tân Hồng869Xã Bình Phú29935
36Huyện Tân Hồng869Xã Tân Thành A29938
37Huyện Tân Hồng869Xã Tân Thành B29941
38Huyện Tân Hồng869Xã Tân Phước29944
39Huyện Tân Hồng869Xã Tân Công Chí29947
40Huyện Tân Hồng869Xã An Phước29950
41Huyện Hồng Ngự870Xã Thường Phước 129956
42Huyện Hồng Ngự870Xã Thường Thới Hậu A29962
43Huyện Hồng Ngự870Thị trấn Thường Thới Tiền29971Thị trấn
44Huyện Hồng Ngự870Xã Thường Phước 229974
45Huyện Hồng Ngự870Xã Thường Lạc29977
46Huyện Hồng Ngự870Xã Long Khánh A29980
47Huyện Hồng Ngự870Xã Long Khánh B29983
48Huyện Hồng Ngự870Xã Long Thuận29992
49Huyện Hồng Ngự870Xã Phú Thuận B29995
50Huyện Hồng Ngự870Xã Phú Thuận A29998
51Huyện Tam Nông871Thị trấn Tràm Chim30001Thị trấn
52Huyện Tam Nông871Xã Hoà Bình30004
53Huyện Tam Nông871Xã Tân Công Sính30007
54Huyện Tam Nông871Xã Phú Hiệp30010
55Huyện Tam Nông871Xã Phú Đức30013
56Huyện Tam Nông871Xã Phú Thành B30016
57Huyện Tam Nông871Xã An Hòa30019
58Huyện Tam Nông871Xã An Long30022
59Huyện Tam Nông871Xã Phú Cường30025
60Huyện Tam Nông871Xã Phú Ninh30028
61Huyện Tam Nông871Xã Phú Thọ30031
62Huyện Tam Nông871Xã Phú Thành A30034
63Huyện Tháp Mười872Thị trấn Mỹ An30037Thị trấn
64Huyện Tháp Mười872Xã Thạnh Lợi30040
65Huyện Tháp Mười872Xã Hưng Thạnh30043
66Huyện Tháp Mười872Xã Trường Xuân30046
67Huyện Tháp Mười872Xã Tân Kiều30049
68Huyện Tháp Mười872Xã Mỹ Hòa30052
69Huyện Tháp Mười872Xã Mỹ Quý30055
70Huyện Tháp Mười872Xã Mỹ Đông30058
71Huyện Tháp Mười872Xã Đốc Binh Kiều30061
72Huyện Tháp Mười872Xã Mỹ An30064
73Huyện Tháp Mười872Xã Phú Điền30067
74Huyện Tháp Mười872Xã Láng Biển30070
75Huyện Tháp Mười872Xã Thanh Mỹ30073
76Huyện Cao Lãnh873Thị trấn Mỹ Thọ30076Thị trấn
77Huyện Cao Lãnh873Xã Gáo Giồng30079
78Huyện Cao Lãnh873Xã Phương Thịnh30082
79Huyện Cao Lãnh873Xã Ba Sao30085
80Huyện Cao Lãnh873Xã Phong Mỹ30088
81Huyện Cao Lãnh873Xã Tân Nghĩa30091
82Huyện Cao Lãnh873Xã Phương Trà30094
83Huyện Cao Lãnh873Xã Nhị Mỹ30097
84Huyện Cao Lãnh873Xã Mỹ Thọ30100
85Huyện Cao Lãnh873Xã Tân Hội Trung30103
86Huyện Cao Lãnh873Xã An Bình30106
87Huyện Cao Lãnh873Xã Mỹ Hội30109
88Huyện Cao Lãnh873Xã Mỹ Hiệp30112
89Huyện Cao Lãnh873Xã Mỹ Long30115
90Huyện Cao Lãnh873Xã Bình Hàng Trung30118
91Huyện Cao Lãnh873Xã Mỹ Xương30121
92Huyện Cao Lãnh873Xã Bình Hàng Tây30124
93Huyện Cao Lãnh873Xã Bình Thạnh30127
94Huyện Thanh Bình874Thị trấn Thanh Bình30130Thị trấn
95Huyện Thanh Bình874Xã Tân Quới30133
96Huyện Thanh Bình874Xã Tân Hòa30136
97Huyện Thanh Bình874Xã An Phong30139
98Huyện Thanh Bình874Xã Phú Lợi30142
99Huyện Thanh Bình874Xã Tân Mỹ30145
100Huyện Thanh Bình874Xã Bình Tấn30148
101Huyện Thanh Bình874Xã Tân Huề30151
102Huyện Thanh Bình874Xã Tân Bình30154
103Huyện Thanh Bình874Xã Tân Thạnh30157
104Huyện Thanh Bình874Xã Tân Phú30160
105Huyện Thanh Bình874Xã Bình Thành30163
106Huyện Thanh Bình874Xã Tân Long30166
107Huyện Lấp Vò875Thị trấn Lấp Vò30169Thị trấn
108Huyện Lấp Vò875Xã Mỹ An Hưng A30172
109Huyện Lấp Vò875Xã Tân Mỹ30175
110Huyện Lấp Vò875Xã Mỹ An Hưng B30178
111Huyện Lấp Vò875Xã Tân Khánh Trung30181
112Huyện Lấp Vò875Xã Long Hưng A30184
113Huyện Lấp Vò875Xã Vĩnh Thạnh30187
114Huyện Lấp Vò875Xã Long Hưng B30190
115Huyện Lấp Vò875Xã Bình Thành30193
116Huyện Lấp Vò875Xã Định An30196
117Huyện Lấp Vò875Xã Định Yên30199
118Huyện Lấp Vò875Xã Hội An Đông30202
119Huyện Lấp Vò875Xã Bình Thạnh Trung30205
120Huyện Lai Vung876Thị trấn Lai Vung30208Thị trấn
121Huyện Lai Vung876Xã Tân Dương30211
122Huyện Lai Vung876Xã Hòa Thành30214
123Huyện Lai Vung876Xã Long Hậu30217
124Huyện Lai Vung876Xã Tân Phước30220
125Huyện Lai Vung876Xã Hòa Long30223
126Huyện Lai Vung876Xã Tân Thành30226
127Huyện Lai Vung876Xã Long Thắng30229
128Huyện Lai Vung876Xã Vĩnh Thới30232
129Huyện Lai Vung876Xã Tân Hòa30235
130Huyện Lai Vung876Xã Định Hòa30238
131Huyện Lai Vung876Xã Phong Hòa30241
132Huyện Châu Thành877Thị trấn Cái Tàu Hạ30244Thị trấn
133Huyện Châu Thành877Xã An Hiệp30247
134Huyện Châu Thành877Xã An Nhơn30250
135Huyện Châu Thành877Xã Tân Nhuận Đông30253
136Huyện Châu Thành877Xã Tân Bình30256
137Huyện Châu Thành877Xã Tân Phú Trung30259
138Huyện Châu Thành877Xã Phú Long30262
139Huyện Châu Thành877Xã An Phú Thuận30265
140Huyện Châu Thành877Xã Phú Hựu30268
141Huyện Châu Thành877Xã An Khánh30271
142Huyện Châu Thành877Xã Tân Phú30274
143Huyện Châu Thành877Xã Hòa Tân30277

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

Cho điểm vì bài viết hữu ích