Tỉnh Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 7 huyện với 71 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 6 phường, 5 thị trấn và 60 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Đắk Nông
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Gia Nghĩa660Phường Nghĩa Đức24611Phường
2Thành phố Gia Nghĩa660Phường Nghĩa Thành24612Phường
3Thành phố Gia Nghĩa660Phường Nghĩa Phú24614Phường
4Thành phố Gia Nghĩa660Phường Nghĩa Tân24615Phường
5Thành phố Gia Nghĩa660Phường Nghĩa Trung24617Phường
6Thành phố Gia Nghĩa660Xã Đăk R'Moan24618
7Thành phố Gia Nghĩa660Phường Quảng Thành24619Phường
8Thành phố Gia Nghĩa660Xã Đắk Nia24628
9Huyện Đăk Glong661Xã Quảng Sơn24616
10Huyện Đăk Glong661Xã Quảng Hoà24620
11Huyện Đăk Glong661Xã Đắk Ha24622
12Huyện Đăk Glong661Xã Đắk R'Măng24625
13Huyện Đăk Glong661Xã Quảng Khê24631
14Huyện Đăk Glong661Xã Đắk Plao24634
15Huyện Đăk Glong661Xã Đắk Som24637
16Huyện Cư Jút662Thị trấn Ea T'Ling24640Thị trấn
17Huyện Cư Jút662Xã Đắk Wil24643
18Huyện Cư Jút662Xã Ea Pô24646
19Huyện Cư Jút662Xã Nam Dong24649
20Huyện Cư Jút662Xã Đắk DRông24652
21Huyện Cư Jút662Xã Tâm Thắng24655
22Huyện Cư Jút662Xã Cư Knia24658
23Huyện Cư Jút662Xã Trúc Sơn24661
24Huyện Đắk Mil663Thị trấn Đắk Mil24664Thị trấn
25Huyện Đắk Mil663Xã Đắk Lao24667
26Huyện Đắk Mil663Xã Đắk R'La24670
27Huyện Đắk Mil663Xã Đắk Gằn24673
28Huyện Đắk Mil663Xã Đức Mạnh24676
29Huyện Đắk Mil663Xã Đắk N'Drót24677
30Huyện Đắk Mil663Xã Long Sơn24678
31Huyện Đắk Mil663Xã Đắk Sắk24679
32Huyện Đắk Mil663Xã Thuận An24682
33Huyện Đắk Mil663Xã Đức Minh24685
34Huyện Krông Nô664Thị trấn Đắk Mâm24688Thị trấn
35Huyện Krông Nô664Xã Đắk Sôr24691
36Huyện Krông Nô664Xã Nam Xuân24692
37Huyện Krông Nô664Xã Buôn Choah24694
38Huyện Krông Nô664Xã Nam Đà24697
39Huyện Krông Nô664Xã Tân Thành24699
40Huyện Krông Nô664Xã Đắk Drô24700
41Huyện Krông Nô664Xã Nâm Nung24703
42Huyện Krông Nô664Xã Đức Xuyên24706
43Huyện Krông Nô664Xã Đắk Nang24709
44Huyện Krông Nô664Xã Quảng Phú24712
45Huyện Krông Nô664Xã Nâm N'Đir24715
46Huyện Đắk Song665Thị trấn Đức An24717Thị trấn
47Huyện Đắk Song665Xã Đắk Môl24718
48Huyện Đắk Song665Xã Đắk Hòa24719
49Huyện Đắk Song665Xã Nam Bình24721
50Huyện Đắk Song665Xã Thuận Hà24722
51Huyện Đắk Song665Xã Thuận Hạnh24724
52Huyện Đắk Song665Xã Đắk N'Dung24727
53Huyện Đắk Song665Xã Nâm N'Jang24728
54Huyện Đắk Song665Xã Trường Xuân24730
55Huyện Đắk R'Lấp666Thị trấn Kiến Đức24733Thị trấn
56Huyện Đắk R'Lấp666Xã Quảng Tín24745
57Huyện Đắk R'Lấp666Xã Đắk Wer24750
58Huyện Đắk R'Lấp666Xã Nhân Cơ24751
59Huyện Đắk R'Lấp666Xã Kiến Thành24754
60Huyện Đắk R'Lấp666Xã Nghĩa Thắng24756
61Huyện Đắk R'Lấp666Xã Đạo Nghĩa24757
62Huyện Đắk R'Lấp666Xã Đắk Sin24760
63Huyện Đắk R'Lấp666Xã Hưng Bình24761
64Huyện Đắk R'Lấp666Xã Đắk Ru24763
65Huyện Đắk R'Lấp666Xã Nhân Đạo24766
66Huyện Tuy Đức667Xã Quảng Trực24736
67Huyện Tuy Đức667Xã Đắk Búk So24739
68Huyện Tuy Đức667Xã Quảng Tâm24740
69Huyện Tuy Đức667Xã Đắk R'Tíh24742
70Huyện Tuy Đức667Xã Đắk Ngo24746
71Huyện Tuy Đức667Xã Quảng Tân24748

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

Cho điểm vì bài viết hữu ích