Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 5 huyện với 82 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 29 phường, 6 thị trấn và 47 xã.

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
STTQuận HuyệnMã QHPhường XãMã PXCấp
1Thành phố Vũng Tàu747Phường 126506Phường
2Thành phố Vũng Tàu747Phường Thắng Tam26508Phường
3Thành phố Vũng Tàu747Phường 226509Phường
4Thành phố Vũng Tàu747Phường 326512Phường
5Thành phố Vũng Tàu747Phường 426515Phường
6Thành phố Vũng Tàu747Phường 526518Phường
7Thành phố Vũng Tàu747Phường Thắng Nhì26521Phường
8Thành phố Vũng Tàu747Phường 726524Phường
9Thành phố Vũng Tàu747Phường Nguyễn An Ninh26526Phường
10Thành phố Vũng Tàu747Phường 826527Phường
11Thành phố Vũng Tàu747Phường 926530Phường
12Thành phố Vũng Tàu747Phường Thắng Nhất26533Phường
13Thành phố Vũng Tàu747Phường Rạch Dừa26535Phường
14Thành phố Vũng Tàu747Phường 1026536Phường
15Thành phố Vũng Tàu747Phường 1126539Phường
16Thành phố Vũng Tàu747Phường 1226542Phường
17Thành phố Vũng Tàu747Xã Long Sơn26545
18Thành phố Bà Rịa748Phường Phước Hưng26548Phường
19Thành phố Bà Rịa748Phường Phước Hiệp26551Phường
20Thành phố Bà Rịa748Phường Phước Nguyên26554Phường
21Thành phố Bà Rịa748Phường Long Toàn26557Phường
22Thành phố Bà Rịa748Phường Long Tâm26558Phường
23Thành phố Bà Rịa748Phường Phước Trung26560Phường
24Thành phố Bà Rịa748Phường Long Hương26563Phường
25Thành phố Bà Rịa748Phường Kim Dinh26566Phường
26Thành phố Bà Rịa748Xã Tân Hưng26567
27Thành phố Bà Rịa748Xã Long Phước26569
28Thành phố Bà Rịa748Xã Hoà Long26572
29Huyện Châu Đức750Xã Bàu Chinh26574
30Huyện Châu Đức750Thị trấn Ngãi Giao26575Thị trấn
31Huyện Châu Đức750Xã Bình Ba26578
32Huyện Châu Đức750Xã Suối Nghệ26581
33Huyện Châu Đức750Xã Xuân Sơn26584
34Huyện Châu Đức750Xã Sơn Bình26587
35Huyện Châu Đức750Xã Bình Giã26590
36Huyện Châu Đức750Xã Bình Trung26593
37Huyện Châu Đức750Xã Xà Bang26596
38Huyện Châu Đức750Xã Cù Bị26599
39Huyện Châu Đức750Xã Láng Lớn26602
40Huyện Châu Đức750Xã Quảng Thành26605
41Huyện Châu Đức750Xã Kim Long26608
42Huyện Châu Đức750Xã Suối Rao26611
43Huyện Châu Đức750Xã Đá Bạc26614
44Huyện Châu Đức750Xã Nghĩa Thành26617
45Huyện Xuyên Mộc751Thị trấn Phước Bửu26620Thị trấn
46Huyện Xuyên Mộc751Xã Phước Thuận26623
47Huyện Xuyên Mộc751Xã Phước Tân26626
48Huyện Xuyên Mộc751Xã Xuyên Mộc26629
49Huyện Xuyên Mộc751Xã Bông Trang26632
50Huyện Xuyên Mộc751Xã Tân Lâm26635
51Huyện Xuyên Mộc751Xã Bàu Lâm26638
52Huyện Xuyên Mộc751Xã Hòa Bình26641
53Huyện Xuyên Mộc751Xã Hòa Hưng26644
54Huyện Xuyên Mộc751Xã Hòa Hiệp26647
55Huyện Xuyên Mộc751Xã Hòa Hội26650
56Huyện Xuyên Mộc751Xã Bưng Riềng26653
57Huyện Xuyên Mộc751Xã Bình Châu26656
58Huyện Long Điền752Thị trấn Long Điền26659Thị trấn
59Huyện Long Điền752Thị trấn Long Hải26662Thị trấn
60Huyện Long Điền752Xã An Ngãi26665
61Huyện Long Điền752Xã Tam Phước26668
62Huyện Long Điền752Xã An Nhứt26671
63Huyện Long Điền752Xã Phước Tỉnh26674
64Huyện Long Điền752Xã Phước Hưng26677
65Huyện Đất Đỏ753Thị trấn Đất Đỏ26680Thị trấn
66Huyện Đất Đỏ753Xã Phước Long Thọ26683
67Huyện Đất Đỏ753Xã Phước Hội26686
68Huyện Đất Đỏ753Xã Long Mỹ26689
69Huyện Đất Đỏ753Thị trấn Phước Hải26692Thị trấn
70Huyện Đất Đỏ753Xã Long Tân26695
71Huyện Đất Đỏ753Xã Láng Dài26698
72Huyện Đất Đỏ753Xã Lộc An26701
73Thị xã Phú Mỹ754Phường Phú Mỹ26704Phường
74Thị xã Phú Mỹ754Xã Tân Hoà26707
75Thị xã Phú Mỹ754Xã Tân Hải26710
76Thị xã Phú Mỹ754Phường Phước Hoà26713Phường
77Thị xã Phú Mỹ754Phường Tân Phước26716Phường
78Thị xã Phú Mỹ754Phường Mỹ Xuân26719Phường
79Thị xã Phú Mỹ754Xã Sông Xoài26722
80Thị xã Phú Mỹ754Phường Hắc Dịch26725Phường
81Thị xã Phú Mỹ754Xã Châu Pha26728
82Thị xã Phú Mỹ754Xã Tóc Tiên26731
83Huyện Côn Đảo755Huyện

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 01/2021. Có thể tại thời điểm bạn xem bài viết này các số liệu đã khác.

Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi!

Xem thêm:

2.9/5 - (10 bình chọn)