Căn cứ theo bản đồ tỉnh Bình Phước mới nhất thì hiện nay tỉnh đang có 11 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 2 thị xã và 8 huyện. Trong đó huyện Phú Riềng là huyện được công bố thành lập mới nhất (vào ngày 15/05/2015), huyện được chia ra từ huyện Bù Gia Mập. Và thị xã Đồng Xoài chính thức lên thành phố Đồng Xoài từ ngày 01/12/2018.

Sau đây là danh sách 11 đơn vị hành chính của tỉnh Bình Phước

  • Thành phố: Đồng Xoài
  • Thị xã: Phước Long, Bình Long
  • Huyện: Đồng Phú, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, Phú Riềng
Bản đồ tỉnh Bình Phước mới nhất 2019 - Địa Ốc Thịnh Vượng
Bản đồ tỉnh Bình Phước mới nhất 2019 (click vào đây để xem ảnh gốc)

Xem thêm: