Thông tin bản đồ Quận 2 được cung cấp một cách đầy đủ và chi tiết nhất về các loại bản đồ như: bản đồ hành chính, bản đồ quy hoạch, bản đồ các phường, các khu dân cư,… trên địa bàn quận 2.

Giới thiệu sơ lược về Quận 2

Quận 2 hay còn có cái tên khác là Quận Nhì, là một quận nằm ở phía đông của Tp Hồ Chí Minh. Quận được thành lập ngày 01/04/1997 trên cơ sở tách ra từ 05 xã Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, An Khánh, An Phú thuộc huyện Thủ Đức theo Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 06/01/1997 của Chính phủ.

  • Phía Bắc giáp quận Thủ Đức và quận Bình Thạnh (qua sông Sài Gòn và sông Rạch Chiếc).
  • Phía Nam giáp sông Sài Gòn, ngăn cách với quận 7, sông Nhà Bè, ngăn cách với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
  • Phía Tây theo thứ tự từ Bắc xuống Nam lần lượt ngăn cách với quận Bình Thạnh, quận 1 và quận 4 bởi sông Sài Gòn.
  • Phía Đông giáp quận 9.

Quận 2 hiện có 11 phường là: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm. Trong đó, phường Thạnh Mỹ Lợi là trung tâm của quận, nơi đặt trụ sở Uỷ ban nhân dân Quận 2, Hội đồng nhân dân Quận 2, Chi cục thuế Quận 2. Còn trung tâm tài chính, thương mại được quy hoạch tại phường Thủ Thiêm.

Quận 2 có tổng diện tích là 50km2, dân số năm 2019 là 170.080 người, mật độ dân số 3.402 người/km².

Nguồn: Wikipedia

Bản đồ quận 2

Bản đồ Quận 2
Bản đồ Quận 2

Bản đồ hành chính Quận 2

Bản đồ hành chính Quận 2
Bản đồ hành chính Quận 2

Bản đồ quận 2 trực tuyến

Bản đồ các phường Quận 2

Bản đồ các phường Quận 2
Bản đồ các phường Quận 2

Bản đồ quy hoạch quận 2

Bản đồ quy hoạch Quận 2 sẽ bao gồm tất cả các loại từ quy hoạch chung, quy hoạch không gian, quy hoạch đất đến quy hoạch các khu đô thị – khu dân cư,… trên địa bàn Quận 2

Bản đồ quy hoạch chung Quận 2
ban do quy hoach chung quan 2
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận 2 năm 2016
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận 2 năm 2017
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận 2 năm 2018
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất quận 2 năm 2020
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đến năm 2020
Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 2 đến 2020

Bản đồ quy hoạch đô thị các phường Quận 2

Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bao gồm: Phường Thủ Thiêm, An Khánh, An Lợi Đông, 1 phần phường Bình An, Bình Khánh

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) - tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu chức năng số 5 và số 6 – Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Phương án điều chỉnh)

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu chức năng số 5 và số 6 – Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Phương án điều chỉnh)

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phức hợp Sóng Việt – Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phức hợp Sóng Việt – Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phức hợp Sóng Việt – Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

Phường An Phú

Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư 36 ha phường An Phú (giáp khu Rạch Chiếc)

Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc 60ha

Bản đồ quy hoạch giao thông KDC Nam Rạch Chiếc
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất KDC Nam Rạch Chiếc

Bản đồ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư Sài Gòn SPORT CITY 64ha

Bản đồ quy hoạch giao thông Dự án Sài Gòn Sports City
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Dự án Sài Gòn Sports City

Bản đồ tổng mặt bằng Khu đô thị An Phú – An Khánh 131ha

Bản đồ tổng mặt bằng Khu đô thị An Phú - An Khánh 131ha

Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu đô thị phát triển An Phú 88.03ha

Bản đồ quy hoạch hệ thông giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị Sài Gòn Bình An 117ha

Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 1/500
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 1/500

Đồ án quy hoạch chi tiết (QHPK) tỉ lệ 1/2000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận khu đô thị mới Thủ Thiêm

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Hệ thống có lộ giới dưới 12M, khu dân cư phường Thảo Điền và một phần khu dân cư phường An Phú

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500

Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc xa lộ hà nội

Đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc xa lộ hà nội
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đât

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư và du lịch – văn hóa – giải trí thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc 30ha

Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, xây dựng (TL 1/500)
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (1/500)

Phường Bình An

Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M, một phần khu dân cư phường bình an, phường bình khánh: Bản đồ quy hoạch chi tiết lộ giới đường hẻm

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 khu dô thị chỉnh trang kế cận khu đô thị mới thủ thiêm

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phường Bình Khánh

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M, một phần khu dân cư phường Bình An, phường Bình Khánh

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 khu đô thị chỉnh trang kế cận khu đô thị mới thủ thiêm

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

Phường Bình Trưng Đông

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bình Trưng Đông – Cát Lái, diện tích 149,36ha (khu 154ha cũ)

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cát Lái – Bình Trưng Đông, diện tích 66,08ha

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bình Trưng Đông, diện tích 177,44ha

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M một phần khu dân cư phường Bình Trưng Đông bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lộ giới đường hẻm

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M một phần khu dân cư phường Bình Trưng Đông bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lộ giới đường hẻm

Phường Bình Trưng Tây

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bình Trưng Tây 125.54HA

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư liên phường Bình Trưng Tây (17.9759HA) – Thạnh Mỹ Lợi (65.0241HA)

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M một phần khu dân cư Bình Trưng Tây: Bản đồ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lộ giới đường hẻm

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M một phần khu dân cư Bình Trưng Tây: Bản đồ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lộ giới đường hẻm

Phường Cát Lái

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu dân cư Cát Lái, diện tích 41ha

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng – tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Đô thị Cát Lái, diện tích 62,2ha

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Đồ án quy hoạch phân khu – tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cát Lái – Bình Trưng Đông, diện tích 66ha

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Khu dân cư Cát Lái, diện tích 152,92ha

Quy hoạch giao thông trên 12m
Quy hoạch sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư phường Cát Lái, diện tích 70ha

Bản đồ quy hoạch giao thông
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M một phần khu dân cư phường Cát Lái: Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lộ giới đường hẻm

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng – tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Bình Trưng Đông – Cát Lái, diện tích 149,36ha

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phường Thạnh Mỹ Lợi

Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Cát Lái cụm 2, diện tích 136,95ha

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang khu dân cư liên phường Bình Trưng Tây (17.9759) – Thạnh Mỹ Lợi (65.0241)

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M một phần khu dân cư phường Thạnh Mỹ Lợi: Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lộ giới đường hẻm
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Quy hoạch chi tiết khu dân cư phường Thạnh Mỹ Lợi (Khu 1), diện tích 14,59ha

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 – Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi 157.975ha (Khu 143ha Cũ)

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B – Phường Thạnh Mỹ Lợi, diện tích 178ha

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, diện tích 188,8ha (khu 174ha cũ)

Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Phường Thảo Điền

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 khu dân cư bắc Xa lộ Hà Nội

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) - tỷ lệ 1/2000 khu dân cư bắc Xa lộ Hà Nội

Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M, khu dân cư P.Thảo Điền và một phần khu dân cư P.An Phú (1/500): Bản đồ quy hoạch chi tiết lộ giới đường hẻm

Hệ thống giao thông có lộ giới dưới 12M, khu dân cư P.Thảo Điền và một phần khu dân cư P.An Phú (1/500): Bản đồ quy hoạch chi tiết lộ giới đường hẻm

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) – tỷ lệ 1/2000 khu dân cư bắc Xa lộ Hà Nội: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (QH phân khu) - tỷ lệ 1/2000 khu dân cư bắc Xa lộ Hà Nội: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Trên đây là bài viết tổng hợp bản đồ Quận 2 các loại mà chúng tôi thu thập được. Bản đồ được lấy từ những nguồn mà chúng tôi cho là tin cậy. Có thể tại thời điểm bạn đọc bài viết này các số liệu đã thay đổi. Mọi thông tin đính chính hoặc khiếu nại, xin hãy liên hệ với chúng tôi:

  • SĐT: 0938 279 155
  • E-mail: info@diaocthinhvuong.vn

Chân thành cảm ơn bạn đọc!

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)