Ân hạn nợ gốc là một thuật ngữ khá phổ biến khi đi vay tiền tại các ngân hàng. Tuy nhiên, người người vẫn chưa hiểu rõ khái niệm và đang còn chưa phân biệt được rõ khái niệm này với các khái niệm liên quan khác. Vì vậy, trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn khái niệm ân hạn nợ gốc là gì và những điều cần biết về ân hạn nợ gốc để bạn có thể hiểu rõ vấn đề này.

Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc là những chính sách, chương trình ưu đãi dành cho các đối tượng khách hàng các của các ngân hàng. Thông thường, khi đi vay tiền tại các ngân hàng, bạn sẽ phải trả một phần trong khoản tiền nợ gốc hàng tháng. Tuy nhiên với những chính sách, chương trình ưu đãi này, khách hàng sẽ không phải thanh toán nợ gốc trong một khoảng gian mà ngân hàng quy định.

Ngoài khái niệm ân hạn nợ gốc là gì, còn có một số khái niệm khác liên quan đến vấn đề trả nợ và trả lãi như: Gia hạn nợ gốc, ân hạn, thời gian ân hạn,… Hiểu rõ về khái niệm ân hạn nợ gốc là gì và các khái niệm liên quan khác sẽ giúp chủ động hơn trong việc đi vay tiền tại các ngân hàng.

Phân biệt khái niệm ân hạn nợ gốc và gia hạn nợ gốc

Ân hạn nợ gốc và gia hạn nợ gốc là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn về bản chất
Ân hạn nợ gốc và gia hạn nợ gốc là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn về bản chất

Gia hạn nợ gốc là kéo dài thêm thời gian trả nợ gốc đã thỏa thuận trong bản hợp đồng khi vay tiền tại các ngân hàng. Có nghĩa là, khi đi vay tiền tại các ngân hàng, bạn sẽ phải ký một bản hợp đồng có quy định về thời gian để thanh toán hoàn toàn khoản tiền nợ đó.

Xem thêm:  Bốc bát họ là gì? Khái niệm cũng như luật chơi ra sao?

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, bạn chưa thể trả tiền cho ngân hàng như đúng với thời gian quy định trong hợp đồng. Lúc đó, bạn có thể nộp đơn xin được gia hạn thêm thời gian trả nợ để ngân hàng có thể kéo dài thêm thời gian trả nợ cho bạn. Nếu ngân hàng chấp thuận thì thời gian kéo dài đó chính là thời gian gia hạn nợ.

Gia hạn nợ gốc kéo dài thêm thời gian trả tiền nợ gốc cho ngân hàng
Gia hạn nợ gốc kéo dài thêm thời gian trả tiền nợ gốc cho ngân hàng

Còn khái niệm ân hạn nợ khác hoàn toàn với gia hạn nợ về mặt bản chất. Ân hạn nợ là các chính sách, chương trình ưu đãi của các ngân hàng. Theo đó, khách hàng khi vay tiền sẽ được ngân hàng ưu đãi không phải đóng tiền gốc hoặc lãi trong một khoảng thời gian nhất định.

Ân hạn nợ và gia hạn nợ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn về bản chất. Bạn cần phân biệt rõ hai khái niệm này để chủ động hơn khi đi vay tiền tại các ngân hàng.

Hình thức ân hạn nợ gốc là gì?

Đa số các ngân hàng hiện nay áp dụng chủ yếu 2 hình thức ân hạn nợ gốc chính như sau:

Miễn trả nợ gốc

Miễn trả nợ gốc là chính sách ưu đãi khách hàng được nhiều ngân hàng áp dụng và trở nên rất phổ biến hiện nay. Theo hình thức ân hạn nợ gốc này, khách hàng sẽ được miễn thanh toán khoản nợ gốc trong một khoảng thời gian mà ngân hàng cho vay quy định. Tuy nhiên, tiền lãi thì vẫn phải thanh toán cho ngân hàng đầy đủ hàng tháng.

Hình thức ân hạn nợ gốc được nhiều ngân hàng áp dụng hiện nay
Hình thức ân hạn nợ gốc được nhiều ngân hàng áp dụng hiện nay

Miễn trả nợ gốc và lãi

Đây là chính sách ưu đãi cho khách hàng miễn trả nợ gốc và miễn trả lãi trong một khoảng thời gian mà ngân hàng quy định. Hình thức ân hạn nợ gốc này thường dành cho những khách hàng thường xuyên vay vốn tại ngân hàng.

Tuy nhiên tùy thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng, thời gian miễn trả nợ gốc và lãi có thể trùng nhau hoặc không trùng nhau. Nếu thời gian ân hạn trùng nhau thì khi hết khoảng thời gian này, khách hàng phải thanh toán cả gốc và cả lãi từ kỳ trả nợ gốc đầu tiên của ngân hàng. Nếu thời gian ân hạn không trùng nhau thì khi hết khoảng thời gian này, khách hàng phải thanh toán cả tiền gốc và tiền lãi cho ngân hàng.

Hình thức ân hạn nợ gốc và lãi là những trương trình ưu đãi đặc biệt của các ngân hàng
Hình thức ân hạn nợ gốc và lãi là những trương trình ưu đãi đặc biệt của các ngân hàng

Quy định của nhà nước về gia hạn và điều chỉnh trả nợ gốc và lãi

Vấn đề điều chỉnh và gia hạn trả nợ gốc và lãi được quy định tại Điều 22, quyết định số 1627/2001/QĐ-NHN. Cụ thể như sau:

Xem thêm:  Đòn bẩy tài chính là gì? Có nên sử dụng khi đầu tư BĐS không?

1. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, gia hạn trả nợ gốc:

a) Trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc đúng kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị thì tổ chức tín dụng xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.

b) Trường hợp khách hàng không trả nợ hết nợ gốc trong thời hạn cho vay và có văn bản đề nghị gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng xem xét gia hạn nợ. Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

Trường hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ quá các thời hạn này do nguyên nhân khách quan và tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng trả nợ, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng xem xét quyết định và báo cáo ngày Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi thực hiện.

2. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, gia hạn trả nợ lãi:

a) Trường hợp khách hàng không trả nợ lãi đúng kỳ hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi.

Xem thêm:  Quy trình vay ngân hàng mua dự án năm 2021

b) Trường hợp khách hàng không trả hết nợ lãi trong thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị gia hạn nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định thời hạn gia hạn nợ lãi. Thời hạn gia hạn nợ lãi áp dụng theo thời hạn gia hạn nợ gốc quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này.

Quy định của nhà nước về điều chỉnh và ân hạn nợ gốc và lãi
Quy định của nhà nước về điều chỉnh và ân hạn nợ gốc và lãi

Những ngân hàng có chính sách ân hạn nợ gốc

Chính sách ân hạn nợ gốc thông thường sẽ không được các ngân hàng khuyến khích. Nếu có nhu cầu ân hạn nợ gốc, bạn cần phải nêu rõ yêu cầu này khi làm hồ sơ vay tiền tại các ngân hàng. Những khách hàng có lý do hợp lý cùng với một lịch sử vay vốn tốt sẽ dễ dàng được ngân hàng chấp nhận ân hạn nợ gốc.

Các ngân hàng áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc hiện nay
Các ngân hàng áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc hiện nay

Tính cho đến thời điểm hiện tại có một số ngân hàng đã từng đưa ra chính sách ân hạn nợ gốc như sau:

  • Ngân hàng ACB có chính sách ân hạn nợ gốc 2 năm dành cho đối tượng khách hàng đang vay hoặc đã từng vay vốn tại ngân hàng và nằm trong hội Blue Diamond. Chương trình ưu đãi ân hạn nợ gốc này áp dụng với tất cả khoản vay ở ngân hàng ACB với những mục đích khác nhau như: vay tiền để mua nhà, sửa nhà, mua xe,…
  • Ngân hàng VPBank có chương trình ân hạn nợ gốc cho các khách hàng vay tiền theo trung hạn và dài hạn để đầu tư và kinh doanh.
  • Ngân hàng MBbank của quân đội có chương trình ân hạn trả tiền nợ gốc trong vòng 12 tháng cho những khách hàng vay tiền để mua nhà tại ngân hàng.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu chi tiết đến bạn khái niệm về ân hạn nợ gốc là gì và cùng với một số điều cần biết về vấn đề ân hạn nợ gốc này. Hi vọng, những thông tin trong bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình đi vay tiền tại các ngân hàng.

Xem thêm:

4.6/5 - (5 bình chọn)